2017 Concurso para el IMPSOL de 121 viviendas en Gavà

Morfologia del conjunt.

El conjunt residencial es situa en una parcel.la sensiblement triangular amb fort desnivell en els seus costats més llargs. El sòcol de l’edifici resol la trobada amb les diferents rasants i canvia d’alçada en la seva longitud. La  disposició dels diferents blocs -definida per planejament- emergeix amb quatre plantes per damunt. La estratègia de la proposta aposta per orientar la majoria dels habitatges a la millor posició solar per tal de garantir que amb simples dispositius passius es garanteixi el millor comportament climàtic. La parcel.la B2.1 gaudeix d’una situació privilegiada, envoltada pràcticament per tot el seu perímetre d’espais no edificats, al sud-est el parc del Calamot, al est sobre la Masia Ribas i al nord-oest sobre el turó del Calamot, mostra dels primers perfils de la serralada del Garraf. La disposició discontinua dels diferents blocs residencials garantirà en tot moment la visió dels espais verds circumdants.

 

Tipus i agregació

El sistema d’agregació del conjunt s’organitza amb un seguit d’escales situades en la cara freda del model amb dos habitatges per replà o tres en algunes de les façanes curtes dels diferents blocs. Una façana de 8,06m i una profunditat 12,15m amb una galeria a mode d’hivernacle o umbracle d’1,5m, ens permet organitzar l’interior de l’habitatge on tres estances (que en molts casos seran els dormitoris) amb la mateixa dimensió 10,35m2 útils, una franja intermèdia on es situa la cuina, una peça polivalent (traster, bugaderia o el segon bany) i una cambra sanitària autònoma. La sal-menjador de 18m2 allargassada connectada alternativament segons el nivell a una terrassa-umbracle o a una galeria hivernacle ampliant-se fins a 22,70m2. L’organització defuig de l’estàndard de zona de dia, zona de nit al no jerarquitzar les estances, permeten la seva evolució en el temps com els seus habitants. Els moviments a l’interior no són unidireccionals sinó que mitjançant el bypass de la cuina organitza itineraris alternatius als convencionals.

 

 

Qualitats ambientals i espacials dels habitatges

Tots els habitatges tenen ventilació creuada. Les habitacions o estances que es proposen gaudeixen d’una bona superfície útil i permetran una certa indiferenciació així com una alta flexibilitat,  permeten diverses maneres d’habitar l’habitatge. La racionalitat amb que es proposen els espais servidors, cuina, cambra  sanitari i peça polivalent intermèdia situant totes les canonades i serveis al centre permetran en el futur modificacions de l’organització dels pisos. L’estructura s’organitza amb tres crugies de 5,37m que ens permetran organitzar correctament les places d’aparcament al soterrani. Quasi totes les solucions constructives, instal·lacions així com les cuines i banys de la promoció son iguals per tant es podrien optimitzar els costos.

 

Estratègies mediambientals i cicle de vida

S’ha previst utilitzar materials de baix impacte ambiental, es a dir que tinguin un bon rendiment en el seu cicle de vida: façana SATE, coberta ventilada  en la mesura del possible, sòcol ceràmic o petri. Per aconseguir un “nZEB” es proposa millorar l’envolupant tèrmica de l’edifici, mirant de canviar el factor de forma de l’habitatge per a l’estiu i al hivern  de manera que l’hivernacle o l’umbracle  permeten ventilació creuada atenuada per l’ombra o  guanys energètics amb l’espai intermedi de l’hivernacle, tancant-se per convertir-se en un espai captador.

...

Este sitio es único por lo que requiere un navegador más moderno para poder trabajar.

¡Actualízate!